ویرایش سیاره

تغییر نام سیاره

برای اینکار به صفحه ویرایش سیاره رفته و نام دلخواه خود را تایپ کنید سپس تغییرات را ذخیره کنید.

تغییر مختصات سیاره

از این منو میتوانید مختصات سیاره خود را تغییر دهید. اطلاعات بیشتر را در اینجا ببینید.

پاک کردن سیاره

یک بازیکن میتواند همه سیارات خود را بجز سیاره اصلی را حذف کند. برای اینکار بروی ویرایش سیاره، کلیک کنید، سپس گزینه قرمز رنگی را بنام حذف سیاره مشاهده خواهید کرد.

پس از حذف یک سیاره همه سفینه ها و ساختمانهای موجود در آن سیاره از بین خواهند رفت. امکان دارد امتیاز منابع شما نیز کاسته شود.

تغییر تصویر سیاره

شما میتوانید از طریق این منو تصویر سیاره خود را تغییر دهید. برای اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید.

بازگشت به بالا