تصویر سیاره

همه سیارات، چه سیاره اول شما در زمان ثبت نام باشد چه سیاراتی که بعدا شما آنها را کلونی میکنید، همگی با تصویر تصادفی در شروع بازی به نمایش در می آیند.

بازیکنان میتوانند تصویر سیاره خود را بطور رایگان عوض کنند. شما میتوانید با رفتن به گزینه ویرایش تصویر سیاره در منوی صفحه آن سیاره، تصویر مورد علاقه خود را از بین تصاویری که قفل آنها باز شده است انتخاب کنید.

شما میتوانید از بین 5 تصویر آزاد که قفل آنها در ابتدا باز شده است تصویری را انتخاب کنید یا با هزینه کردن اعتبار از تصاویر قفل شده استفاده کنید و قفل آنها را باز کنید. شکستن قفل تصاویر برای شما هزینه اعتبار دارد ولی تعویض تصویر سیاره بدون پرداخت هیچ هزینه ای قابل انجام است. شما پس از شکستن قفل یک تصویر با پرداخت اعتبار آن تصویر را برای همیشه در حساب کاربری خود خواهید داشت و حتی در صورت ریست شدن دنیا، شما آنرا از دست نخواهید داد و بطور کلی برای هر تصویر قفل دار شما با پرداخت اعتبار مورد اشاره میتوانید تصویر را برای همیشه در اختیار داشته باشید و هر زمانی که علاقه داشته باشید آنرا تعویض کنید.

تصاویر در 8 شاخه وجود داردند، 5 تصویر رایگان که قفل ندارند و در دسترس همه بازیکنان میباشند. تصاویر موجود در شاخه های دیگر به ترتیب 10، 50، 100، 150، 250، 500 و 1500 اعتبار برای باز کردن آنها هزینه در بر دارد.

در سیاره تیمی هر بازیکنی میتواند تصویر سیاره را خریداری کند ولی تنها رهبر آن سیاره میتواند تصویر را تغییر دهد.

برای خرید تصویر جدید باید به منوی ویرایش سیاره بروید، سپس منوی پرمیوم و سپس تصویر مورد نظر خود را انتخاب کرده و با پرداخت اعتبار مورد نظر آنرا خریداری کنید.

بازگشت به بالا