سفینه تخریب کننده

اطلاعات

وقتی که صحبت از ویروس میشود، هیچکس نمیتواند از کامپیوتر قدرتمندی که همه پروازها را به مقصد بازگرداند بگذرد.

هر سطح این ماشین فوق العاده 0.75% شانس موفقیت را افزایش میدهد.

توانایی: بازگرداندن حملات ورودی

آمارتعداد
حمله2,000
جان20,000
نوع اسلحهLaser
نوع زرهمتوسط
قدرت زره6%
ارتقا در هر سطح0.75%
آشیانه10
بار1,000
زمان00:05:20
سرعت33,000
مصرف سوخت300
هزینه فلز4,000
هزینه مواد معدنی4,000
هزینه گاز0

پیش نیاز:

  • ادمیرال: سطح 25

هزینه ارتقا و توانایی

سطحفلزمواد معدنیتواناییسطحفلزمواد معدنیتوانایی
13.2003.2000.75%211.035.6621.035.66215.75%
24.3944.3941.5%221.339.3881.339.38816.5%
36.0176.0172.25%231.726.8301.726.83017.25%
48.2158.2153%242.219.4382.219.43818%
511.18311.1833.75%252.843.6932.843.69318.75%
615.17815.1784.5%263.632.1563.632.15619.5%
720.54020.5405.25%274.624.7064.624.70620.25%
827.71427.7146%285.869.9885.869.98821%
937.28337.2836.75%297.427.1047.427.10421.75%
1050.00650.0067.5%309.367.5639.367.56322.5%
1166.87266.8728.25%3111.777.53111.777.53123.25%
1289.15889.1589%3214.760.39514.760.39524%
13118.515118.5159.75%3318.439.68018.439.68024.75%
14157.064157.06410.5%3422.962.33122.962.33125.5%
15207.524207.52411.25%3528.502.39128.502.39126.25%
16273.364273.36412%3635.265.07735.265.07727%
17359.000359.00012.75%3743.491.26743.491.26727.75%
18470.027470.02713.5%3853.462.39353.462.39328.5%
19613.511613.51114.25%3965.505.72465.505.72429.25%
20798.342798.34215%4080.000.00080.000.00030%

بازگشت به بالا