استخراج کننده مواد معدنی

اطلاعات

ریز تراشه ها، تجهیزات الکترونیکی ساختمان ها و سفینه ها از مواد معدنی ساخته شده اند. منبعی حیاتی برای سیاره شما، اما در قیاس با فلز در مقادیر زیاد به دست نمی آید. مواد معدنی از طریق استخراج کننده ها به دست می آیند، سپس بعد از تولید، به روش های خاصی پردازش شده و سپس به انبارها فرستاده می شوند. تولید مواد معدنی با افزایش سطح استخراج کننده افزایش می یابد.

در هر سیاره 2 استخراج کننده می تواند وجود داشته باشد. اولین استخراج کننده اصلی است و هیچ پیش نیازی ندارد. برای احداث دومین استخراج کننده به اولین استخراج کننده در سطح 10 نیاز است. اطلاعات بیشتر را در جدول زیر می توانید پیدا کنید.

حداکثر سطح: 30

پیش نیازها

- اولین استخراج کننده: هیچ چیز - دومین استخراج کننده: اولین استخراج کننده در سطح 10جدول جزئیات - استخراج کننده مواد معدنی

سطحفلزمواد معدنیگاززمانانرژیدرآمد
1241200:00:52815
2361800:01:131121
3542700:01:421529
4814100:02:232141
51226100:03:202958
61829100:04:404081
727313700:06:3256113
841020500:09:0879158
961530800:12:47111221
1092346100:17:54155310
11138469200:25:04194387
122076103800:35:06242484
133114155700:49:08303605
144671233501:08:47378757
157006350301:29:26473946
1610509525501:56:155911182
1715746788202:31:087391478
18236461182303:16:289241847
19354691773504:15:2411552309
20532042660205:32:0214432886
21798063990307:11:3815873175
221197095985508:37:5817463492
2317956489782010:21:3419213842
24269346134673012:25:5221134226
25404019202009014:55:0323244648
26606028303014017:54:0325575113
27909042454521021:28:5228125625
281363563681782025:46:3830946187
2920453451022672030:55:5834036806
3030680171534008037:07:1037437486

بازگشت به بالا