ساخت سیاره ی کلونی

هر بازیکن میتواند با استفاده از سفینه کلونی/ربات کلونی/مهاجر یک سیاره دیگر را به سیارات خود اضافه کند. برای اینکار باید یک پرواز کلونی را به مختصاتی در کهکشان ارسال کنید که سیاره ای در آن وجود ندارد.

همه پاداش ها، ارتقاها و دانش ها بطور خودکار به سیاره جدید منتقل میگردند و شما نیازی به تاسیس آزمایشگاه/تاسیسات آزمایشگاهی/ذهن برترو مواردی که در سیاره اصلی بنا کرده اید را ندارید.

امتیاز کل بازیکن برای ایجاد سیاره جدید بسیار با اهمیت است. با افزایش این امتیاز شما میتوانید سیارات بیشتری داشته باشید.

به جدول زیر دقت کنید:

تعداد سیاره ها امتیاز مورد نیاز
دو 500
سه 2.500
چهار 20.000
پنج 50.000
شش 100.000
هفت 200.000

هیچ بازیکنی نمیتواند بیش از 7 سیاره داشته باشد.

بازگشت به بالا