سفینه افعی

اطلاعات

بسیار سریع و کشنده است. تخصص این سفینه مهارت در پیدا کردن نقاط ضعف دشمن و حمله به آنها میباشد.

توانایی: افزایش شانس خسارت حیاتی به دشمن

آمارتعداد
حمله2.000
زندگی20.000
نوع اسلحهلیزر
نوع زرهمتوسط
قدرت زره10.00%
آشیانه10
بار1.000
سرعت33.000
مصرف سوخت300
هزینه فلز3.500
هزینه مواد معدنی3.500
هزینه گاز0
توانایی ارتقا در هر سطح0.075%

پیش نیازها :

  • ادمیرال سطح 20

هزینه ارتقاء و توانایی

سطحفلزمواد معدنیتواناییسطحفلزمواد معدنیتوانایی
12.8002.8000.075%21906.205906.2051.575%
23.8453.8450.150%221.171.9651.171.9651.650%
35.2655.2650.225%231.510.9761.510.9761.725%
47.1887.1880.300%241.942.0081.942.0081.800%
59.7859.7850.375%252.488.2312.488.2311.875%
613.28113.2810.450%263.178.1373.178.1371.950%
717.97317.9730.525%274.046.6184.046.6182.025%
824.25024.2500.600%285.136.2395.136.2392.100%
932.62332.6230.675%296.498.7166.498.7162.175%
1043.75643.7560.750%308.196.6188.196.6182.250%
1158.51358.5130.825%3110.305.34010.305.3402.325%
1278.01378.0130.900%3212.915.34612.915.3462.400%
13103.701103.7010.975%3316.134.72016.134.7202.475%
14137.431137.4311.050%3420.092.03920.092.0392.550%
15181.583181.5831.125%3524.939.59224.939.5922.625%
16239.193239.1931.200%3630.856.94230.856.9422.700%
17314.125314.1251.275%3738.054.85838.054.8582.775%
18411.274411.2741.350%3846.779.59446.779.5942.850%
19536.822536.8221.425%3957.317.50857.317.5082.925%
20698.549698.5491.500%4070.000.00070.000.0003.000%

بازگشت به بالا