برجک پلاسما

اطلاعات

پلاسما خواصی دارد که کاملاً با مواد جامد، مایع و یا گازها متفاوت است و از آن به عنوان یک حالت جداگانه مشخص از ماده یاد می شود. برجک های پلاسما از قدرت نامحدود این ماده استفاده می کنند در نتیجه قادرند حتی به بالاترین کلاس سفینه های جنگی به منظور محافظت از سیاره خسارت وارد کنند.

هدف: پدافند سیاره

آمارمقدار
حمله11,100
زندگی120,000
نوع اسلحهPlasma
نوع زرهMedium
قدرت زره6%
ارتقا در هر سطح0%
آشیانه20
بار0
زمان01:22:49
سرعت0
مصرف سوخت0
هزینه فلز66,250
هزینه مواد معدنی33,125
هزینه گاز0

پیش نیازها

-کارخانه سفینه سازیدر سطح 7 -دانش پلاسمادر سطح 3

بازگشت به بالا