اعتبار ها

اعتبارها وجه رایج بازی جنگ های فضــــایی هستند. اعتبار ها می توانند از راه های گوناگونی خریده شوند مانند خرید از درگاه پرداخت ها, تبدیل ستارهها به اعتبار و یا با استفاده قبض ها. برای هر یک از شیوه های پرداختی بسته های مختلفی وجود دارد که به بازیکن اجازه می دهد بسته ای که برایش مناسب تر است را انتخاب کند.

اعتبار ها در پرداخت برای اشتراک های گوناگون در بازی استفاده می شوند. شما می توانید لیست این اشتراک ها و سرویس ها و اطلاعات مربوط به آنها را در تایپک های جداگانه ای که برای آنها در قسمت پرمیوم راهنما وجود دارد مراجعه کنید.

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید اعتبار و یا دریافت نکردن اعتبارهای خریداری شده, شما باید با پشتیبانی پرداخت ها تماس برقرار نمایید. لینک تماس با پشتیبانی پرداخت ها در درگاه پرداخت بازی در کنار منوی استفاده از قبض وجود دارد.

بازگشت به بالا