تیتان

اطلاعات

![][image_ship_9_thumb_1]تیتان بهترین سفینه برای همه هدف ها در نبرد بين جنگ افزارهاست. با اندازه يک ماه کوچک، تيتان يک اسلحه گراويتون فوق العاده قدرتمند حمل می کند، که حتی قادر است کل یک سياره را نابود کند. اندازه بسيار بزرگ، سرعت اين گونه سفينه ها را بسیار کاهش می دهد. تيتان يک ساختار عظيم و يک ظرفيت حمل غيرقابل باور دارد.

هدف: سفينه جنگی،کاهش سطح ساختمان ها،نابود کردن سياره ها

آمار

آمارميزان
حمله720000
جان6375000
آشيانه615
محموله750000
سرعت200
مصرف سوخت45000
زمان ساخت500000 ثانیه
هزينه فلز4000000
هزينه مواد معدنی2500000
هزينه گاز800000
اسلحهيون
نوع زرهسخت
قدرت زره25%
ارتقا برحسب سطح15%

پیش نیازها

-کارخانه سفينه سازیدر سطح 14 -مافوق فضادر سطح 13 -روکش مگادر سطح 10 -جهان های موازیدر سطح 1ارتقاهای کارخانهتوجه کنید که هر سطح از ارتقا 0.25% شانس به مهارت نابودی سفینه اضافه می کند. در نتیجه در سطح 10 شانس نابودی 2.5% برای هر یگان خواهد بود. همچنین هر سطح از ارتقا 10 امتیاز نابودی به هر مهارت سفینه می دهد. اطلاعات بیشتر در مورد اینکه کجا این اعداد بکاربرده می شوند را می توانید در تاپیک های انفجار و نباویدی سیاره پیدا نمایید

سطحفلزمواد معدنیگاززمان
12,000,0001,000,000500,00009:00:00
24,000,0002,000,0001,000,00012:36:00
38,000,0004,000,0002,000,00017:38:24
416,000,0008,000,0004,000,00024:41:46
532,000,00016,000,0008,000,00034:34:28
664,000,00032,000,00016,000,00048:24:15
7128,000,00064,000,00032,000,00067:45:57
8192,000,00096,000,00048,000,00094:52:20
9288,000,000144,000,00072,000,000132:49:16
10432,000,000216,000,000108,000,000185:56:58

بازگشت به بالا