جنگ های فضایی 3.5

I. بروز رسانی نشان ها

 1. دسته بندی جدید نشان ها:

  • ادمیرال;
  • جنگ;
  • اسطوره ای- نشان های این گروه بعد از شروع مجدد ؛ پاک نخواهند شد;
 2. نشان های جدید:

  • 2 در گروه اجتماعی;
  • 4 در گروه توسعه;
  • 10 در گروه ادمیرال;
  • 9 در گروه جنگ;
  • 7 (به عنوان اسطوره (در دنیا های معمولی و بی پایان;

 3. امتیاز های نشان ها:

  • با هر نشان تکمیل شده؛ بازیکن مقدار مشخصی امتیاز نشان دریافت میکند ;
  • امتیاز نشان ها در یک منو رتبه بندی مخصوص نشان داده میشوند ;
  • امتیاز های نشان در پروفایل همه بازیکنان نشان داده خواهد شد;
  • امتیاز های نشان پس از شروع مجدد ها، پاک نخواهند شد;
 4. نشان های تغییر یافته:

  • نشانی که برای عضویت در یک اتحاد با 40 عضو بود؛به اتحاد با 30 عضو تقلیل یافته;
  • عکس تمامی نشان ها تغییر یافته است;
 5. روش های جدید پاداش نشان ها:

- عکس سیاره ها;
- بسته های کپسول;

II. بروز رسانی اتحاد ها

 1. امتیاز های اتحاد ها:

  • امتیاز اتحاد برای افزایض سطح اتحاد الزامی است;
  • برای ارسال هر 10،000 منابع به سیاره تیمی ؛ اتحاد 1 امتیاز اتحاد بدست می آورد;
  • برای هر 1000 امتیاز نبرد، سیاره تیمی از نبرد های تیمی یا حمله به خورشید 1 امتیاز اتحاد بدست می آورد ؛
  • به ازای هر 10 سفینه که در سیاره تیمی مستقر هستند؛ اتحاد 1 امتیاز تیمی بدست می آورد
  • امتیاز های اتحاد در رده بندی اتحاد به نمایش در می آید
 2. سطح اتحاد ها:

  • اتحاد ها میتوانند سطح خود را تا سطح 25 افزایش دهند;
  • پیشرفت مرحله در منو اتحاد نشان داده خواهد شد;
  • هر سطح جدید اتحاد برای اتحاد مذکور 1 امتیاز مهارت اتحاد به ارمغان خواهد آورد; -امتیاز مهارت اتحاد می تواند برای ارتقای مهارت های اتحاد مورد استفاده قرار گیرد;
  • سطح اتحاد ها در رتبه بندی اتحاد ها نشان داده میشود;
 3. مهارت های اتحاد:

  هر اتحاد قادر به بالا بردن و استفاده از 5 مهارت مختلف میباشد که هر کدام از آنها پاداش های خاصی به همه ی بازیکنان آن اتحاد میدهد

  • افزایش درامد منابع;
  • کاهش زمان ساخت نیرو ها;
  • کاهش قیمت نیروها;
  • تحقیقات علمی سریعتر;
  • ساخت ساختمان سریعتر;
   • هر مهارت اتحاد میتواند تا سطح 5 ارتقا یابد;
   • هر ارتقای مهارت اتحاد نیاز به 1 امتیاز اتحاد دارد;
   • تنها فرمانده یا جانشین فرمانده میتواند امتیاز مهارت ها را فعال کند;
   • برای دریافت جایزه مهارت های اتحاد، انها حتما باید ابتدا فعال شوند;
   • مدت مهارت اتحاد 24 ساعت است;

 4. محدودیت تعداد اعضای اتحاد:

  • حداکثر تعداد اعضای یک اتحاد بوسیله سطح فرمانداری فرمانده اتحاد مشخص می شود;;
  • هر سطح ساختمان فرمانداری، حداکثر تعداد اعضای اتحاد را 3 برار می کند. (30 عضو در سطح 10).;

III. بروز رسانی منو پرمیوم

 1. گزینه های پرمیوم جدید - کپسول ها:

  • بسته های کپسول به هر بازیکن اجازه می دهند که گزینه های پرمیوم دلخواه و پراستفاده خود را پیش خرید نمایند و برای این کار از تخفیفی نیز بهره مند شوند;
  • زمانیکه بازیکنی یک کپسول در اختیار می گیرد، می تواند آن را در منوی گزینه های پرمیوم موردنظر خود استفاده نماید;
  • هیچ محدودیتی برای دراختیار گرفتن این کپسول ها وجود ندارد، اما برخی از این گزینه های پرمیوم شامل این بسته ها از جایزه های خاض خود نیز برخوردار می باشند.

بازگشت به بالا