نگاه کلی مزایده

اطلاعات

مزایده مکانی است که همه بازیکنان یک کیهان می توانند در آن به وسیله ی پیشنهاد دادن منابع یا خرید مستقیم از طریق پرداخت اعتبار, بسته های مختلفی را خریداری کنند. این بسته ها حاوی سفینه ها و یگان های دفاعی (پدافند ها) هستند. مزایده از طریق هات لینک های کنار صفحه, بانک, مارکت سفینه و منوی ادمیرال ها در دسترس بازیکنان قراردارد.

مزایده در یک روز در دورهای مختلفی بین ساعت 09:00 تا 00:00 به زمان سرور بازی انجام می شود و هر دور از آن 1 ساعت به طول می انجامد. هر دور از مزایده شامل 17 بسته ی مختلف است که 12 تای آن سفینه و 5 تا نیز پدافند است. برای هر نوع سفینه یا پدافند 3 بسته ی مختلف وجود دارد (کوچک, متوسط یا بزرگ) که بازیکنان با توجه به نیازشان می توانند آنها را خریداری نمایند.

هر بازیکن حق انتخاب دارد که سفینه ها را با پیشنهاد منابع برنده شود یا با پرداخت مقداری اعتبار, سفینه ها را صاحب شود. خرید بسته ها با اعتبار به بازیکنان اجازه میدهد که بسته های مزایده را بدون نیاز به صبر کردن برای انتهای دور مزایده, به قسمت بسته های برنده شده ی خود اضافه کنند و هرگاه که تمایل دارند از آنها استفاده کنند. در این حالت بازیکن با اعتبار های خود بهای بسته ای که انتخاب کرده است را می پردازد. زمانی که بازیکنان بسته را خریداری می کنند (به وسیله ی اعتبار) آنها می توانند بسته های دیگر مزایده را در همان دور نیز خریداری نمایند یا حتی برای همان بسته ای که در آن دور خرید سریع کرده اند به وسیله ی منابع پیشنهادی قرار دهند.

خرید بسته ها از طریق پیشنهاد دادن منابع ( فلز, مواد معدنی, گاز یا ضایعات) نیز یکی دیگر از راه های به دست آوردن بسته ها در مزایده است. این گزینه بین ساعات 00:00 تا 09:00 به وقت سرور در دسترس نیست. در صورتی که چند بازیکن بر روی بسته ای پیشنهادهایشان را قرار داده باشند, بازیکنی که بیشترین پیشنهاد را قرار داده است برنده ی مزایده خواهد بود و در صورتی که دو بازیکن پیشنهاد مساوی روی بسته قرار داده باشند, بازیکنی که زودتر پیشنهاد خود را قرار داده است برنده ی آن بسته در مزایده خواهد بود.

توجه کنید که در هر راند مزایده بازیکنان از نژاد های مختلف می توانند در مزایده شرکت کنند و بر روی بسته ای پیشنهاد قرار دهند گرچه برنده بازیکنی خواهد بود که بیشترین پیشنهاد را قرار داده است. این بدین معنی است که بسته های مزایده بین هر 3 نژاد مشترک هستند ولی محتویات آنها بر اساس جمعیتی که اشغال می کنند تعریف می شود.

مثال: در دوری از مزایده, یک بازیکن کنفدراسیون می تواند بسته ای که 10 رزم ناو (70 جمعیت) دارد را خریداری کند. برای نژاد نوکس همین بسته شامل 35 نمسیس خواهد بود (70 جمعیت) که بدین معنی است که جمعیت کسب شده برای نژاد ها مساوی خواهد بود.

در صورتی که یک بازیکن بسته های برنده شده ی خود را برداشت نکند, این بسته ها بعد از 24 ساعت از زمان برنده شدن, به صورت خودکار به سیاره ی اصلی بازیکن اضافه می شود.

محتویات بسته های خریداری شده ( به وسیله ی منابع یا اعتبار) می تواند به هر سیاره ای از بازیکن اضافه شود.

در صورتی که شما جمعیت آزاد کافی بر روی سیاره های خود نداشته باشید, نمی توانید بسته های شامل سفینه ها و پدافند ها را برداشت کنید. در صورتی که بسته ای تا 24 ساعت پس از زمان خریداری آن برداشت نشود, به صورت خودکار در سیاره ی اصلی شما برداشت خواهد شد و شما ازدیاد جمعیت خواهید خورد و در نتیجه مجبور می شوید مقداری از سفینه ها یا پدافند های خود را نابود کنید.

بازگشت به بالا