باتری لیزر-یون

![][image_defence_8_thumb_1] اطلاعاتباتری لیزر یون یک سلاح بسیار عالی برای کنفدراسیون ها است. این سلاح قدرتمند هر دشمن در نزدیکی سیاره را نابود می کندهدف: پدافند سیاره

آمارمیزان
حمله6,000
سلامت200,000
نوع اسلحهلیزر و یون
نوع سپرمعمولی
قدرت سپر6%
بالارفتن با هر سطح0%
پناهگاه20
وزن حمل0
زمان02:30:00
سرعت0
مصرف سوخت0
میزان فلز75,000
میزان مواد معدنی30,000
میزان گاز0

پیش نیاز ها- کشتی سازی at level 8 - علم یون - level 5 - سپر سبک - level 5

بازگشت به بالا