کاوشگر جاسوسی

اطلاعات

![][image_ship_12_thumb_1]

يک سفينه کوچک بدون سرنشین که برای زیر نظر گرفتن سياره های دشمن ساخته شده است. اين سفينه ساده و عادی ساخته شده و به زحمت فضای کافی برای تجهیزات جاسوسی و موتور قدرتمند يونی، که قادر به پرش های مافوق فضا بوده و در نتیجه دارای سرعتی خارق العاده است،وجود دارد. بدنه آن از يک آلیاژ کریستالی مخصوص ساخته شده است.

هدف: جاسوسی

آمار

آمارميزان
حمله1
جان1600
آشيانه1
محموله1
سرعت200000000
مصرف سوخت1
زمان ساخت60 ثانیه
هزينه فلز200
هزينه مواد معدنی800
هزينه گاز0
اسلحهليزر
نوع زرهسبک
قدرت زره5%
ارتقا برحسب سطح

پیش نیازها

  • کارخانه سفينه سازی در سطح 3 - سوخت سلولی در سطح 3 - دانش جاسوسی در سطح 2

ارتقاهای کارخانه

اين سفينه قابل ارتقاء نیست.

بازگشت به بالا