باری بزرگ

اطلاعات

![][image_ship_2_thumb_left]سفينه های باری بزرگ دومین وسیله حمل و نقل هستند. آنها مخزن بار بزرگتری دارند بنابراين منابع بيشتری را در یک بار می توانند جابجا کنند. آنها نسبت به سفینه های باری سرعت کمتری دارند امانسبت به قيمتشانمخزن بار بزرگتری دارند. شما می توانيد از اين سفينه ها برای حمل و نقل منابع و از سفینه های باری برای حمله سریع به دشمنانتان استفاده کنيد.

هدف: حمل و نقل

آمار

آمارمقدار
حمله10
جان16,500
نوع اسلحهلیزر
نوع زرهمتوسط
قدرت زره6%
ارتقا در هر سطح10% ارتقا بار
آشیانه3
بار20,000
زمان00:20:00
سرعت19,000
مصرف سوخت45
هزینه فلز6,500
هزینه مواد معدنی5,000
هزینه گاز0

پیش نیازها

-کارخانه سفينه سازیدر سطح 4 -دانش نجومدر سطح 6ارتقاهای کارخانه

سطحفلزمواد معدنیگازمحموله
120001000022000
240002000024000
380004000026000
4160008000028000
53200016000030000
66400032000032000
712800064000034000
8256000128000036000
9512000256000038000
101024000512000040000

بازگشت به بالا