لیست

همه بازیکنان لیست زیر را میتوانند در اختیار داشته باشدند و از آن استفاده کنند.لیست دوستانلیست بازیکنانی است که شما بعنوان دوست آنها را علامت زده اید. بازیکنان موجود در این لیست نمیتوانند ایگنور شوند. برای بلاک کردن بازیکنان این لیست شما اول باید آنها را از لیست دستان خود خارج کنید سپس آنها را بلاک کنید. برای اضافه کردن بازیکن بعنوان دوست شما باید پیام دریافتی از آن بازیکن را باز کرده و با کلیک کردن بروی ضافه کردن بعنوان دوست، او را به لیست دوستان خود اضافه کنید. یا اینکه به پروفایل بازیکن رفته و در قسمت سمت راست گزینه اضافه کردن بعنوان دوست را انتخاب کنید. برای دسترسی به لیست دوستان شما میتوانید به منوی شخصی بروید.لیست بلاک شده ها(ایگنور)شما لیست بازیکنانی را که دوست دارید بلاک کنید را در اینجا میبینید. برای اضافه کردن هر بازیکنی به این لیست باید بروی پیام دریافتی آن بازیکن کلیک کنید، سپس گزینه ایگنور و یا بلاک را انتخاب کنید. همچنین میتوانید به پروفایل بازیکن رفته و او را در لیست قرار دهید. برای دسترسی به لیست شما باید به منوی شخصی بروید.

بازگشت به بالا