ویژه گی های پدافند ها

هر واحد دفاعی خواص خود را دارد و نشان میدهد که قدرت آن در برابر واحد خاص مهاجم چه میزان است. در زیر توضیحات مختصری را راجع به این واحدها میتوانید بخوانید:

  • حمله: میزان خسارتی است که واحد دفاعی با آن دست و پنجه نرم میکند.
  • جان: میزان خسارتی که واحد دفاعی میتواند تحمل کند تا نابود گردد.
  • نوع اسلحه: نوع اسلحه ای که واحد دفاعی از آن استفاده میکند. سه نوع اسلحه وجود داردند، یون، پلاسما و لیزر.
  • نوع زره: نوع زرهی که واحد دفاعی از آن استفاده میکند. سه نوع زره وجود دارد، سبک، متوسط و سنگین.
  • فدرت زره: درصدی که نشان میدهد که چه مقدار از حملات میتواند توسط زره دفع گردد.
  • جمعیت: نشان دهنده جمعیت مورد نیاز در آشیانه، غر آشیانه و آشبانه تو در تو نیاز است تا واحد دفاعی ساخته شود.
  • هزینه فلز: میزان فلز مورد نیاز برای ساخت یک واحد دفاعی.
  • هزینه مواد معدنی: میزان مواد معدنی مورد نیاز برای ساخت یک واحد دفاعی.
  • هزینه گاز:میزان گاز مورد نیاز برای ساخت یک واحد دفاعی

بازگشت به بالا