نگاه کلی به پروفایل

هر بازیکن در بازی یک پروفایل دارد، پروفایل هر بازیکن توسط همه بازیکنان دیگر قابل مشاهده است. اطلاعات موجود در پروفایل به شرح زیر میباشند:

  • نام بازیکن در بازی
  • نژاد بازیکن
  • عنوان بازیکن
  • اتحاد بازیکن (در صورت وجود)
  • امتیاز منابع بازیکن
  • امتیاز نبرد بازیکن
  • امتیاز کل بازیکن
  • آواتار بازیکن
  • توضیحات بازیکن

برای دسترسی به پروفایل شما باید به منوی شخصی رفته و سپس بروی مرور کلیک کنید.

بازگشت به بالا