محفظه مواد معدنی

اطلاعات

همانند منابع دیگر، مواد معدنی نیز به جایی برای ذخیره شدن نیاز دارند. محفظه مواد معدنی فضای بسیار بزرگی را برای ذخیره کردن و نگهداری مواد معدنی برای مدت طولانی فراهم می کند. با استفاده از تکنولوژی های جدید، محصولات ذخیره شده در آینده بدون هیچ اتلافی می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

هر سیاره ای می تواند یک محفظه مواد معدنی داشته باشد. افزایش سطح ساختمان ظرفیت محفظه را برای نگهداری منابع بیشتر افزایش می دهد.

ظرفیت پایه سیاره شما 100,000 است.

حداکثر سطح: 20

پیش نیازها

-استخراج کننده مواد معدنیدر سطح 1

جدول جزئیات - محفظه مواد معدنی

سطحفلزمواد معدنیگاززمانانرژیظرفیت
1150050000:10:30850000
2225075000:30:089110040
33375112500:16:2411200080
45063168800:20:3012335120
57594253100:25:3814527660
611391379700:32:0316841450
717086569500:40:03191297115
825629854300:50:04211980593
9384431281401:02:35243005789
10576651922201:18:14284543563
11807312883301:37:47326850205
121130234324902:02:143710079487
131582336487302:32:484314600466
142215269731003:11:004920929821
1531013614596503:58:455729790901
1640317721894704:58:266542196398
1752413132842006:13:027558323532
1868137049263107:46:188679288794
1988578173894609:42:5299106543622
2011515151108419012:08:35114300000000

بازگشت به بالا