Съюзни умения

Информация

За всяко достигнато ниво, вашия съюз получава по 1 Съюзна точка за умения. Тези точки могат да бъдат вложени в развиването на съюзни умения.

Съюзни умения

Уменията са уникални компоненти, които могат да подобрят развитието на всички членове на съюза.

  • След като бъде развито, умението трябва да се активира за да се възползвате от бонуса му.
  • Всяко активирано умение трае 24 часа.
  • Всяко умение има 5 нива на развитие. На ниво 25 на вашия съюз може да развиете всички ваши умения.
  • Бонуса, който умението предоставя зависи от неговото ниво.
  • Веднъж активирано, умението не може да бъде спряно.
  • Веднъж развито, умението не може да бъде намалено.
  • Само Лидера и Заместник лидера могат да управляват (развиват или активират) умения.
  • Всички умения могат да бъдат активирани едновременно.
  • Всички членове на съюза могат да виждат страницата с уменията.

Всяко умение прилага своя бонус на всички лични планети на играчите от съюза:

Изображение Умение Бонус Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5
Добивна подкрепа Увеличава добива от мините за всички членове на съюза. 1% 5% 10% 15% 20%
Индустриална подкрепа Намалява времето за строеж на единици за всички членове на съюза. 1% 3% 7% 10% 15%
Финансова подкрепа Намалява цената за строеж на единици за всички членове на съюза. 1% 3% 7% 10% 15%
Научна подкрепа Намалява времето за подобрение на науки за всички членове на съюза. 1% 3% 7% 10% 15%
Строителна подкрепа Намаля времето за строеж на сгради за всички членове на съюза. 1% 3% 7% 10% 15%

Нагоре