Обща информация

Отборната планета епланета, собственост на целия съюз и е необходимо условие за постигане на целта на играта. Това е мястото, където съюзниците могат да изградят Обелиските и след това Върховния звезден портал.

Отборната планета може да бъде основана само от лидера на съюза и може да бъде развивана само от съюзници, които са получили от лидера съответните права.

Отборната планета има 6 зони, 3 от които са ресурсни (по една за всяка раса), 1 индусриална зона, 1 военна зона и 1 галактическа зона. Отбележете, че всеки съюзен член с права може да развива на отборната планета само специфичните за расата му сгради, кораби, ъпгрейди и защитни установки в съответните зони. Това значи, че ако лидерът не делегира права на поне един от съюзниците си, то отборната планета не може да бъде развита за другите 2 раси.

Освен да развиват сградите и корабите на отборната планета, всички съюзници с права могат да проучват и отборните науки, които за разлика от сградите и корабите, са общи за съюза. Казано иначе – няма расови ограничения по отношение на проучването на науки.

Производството на ресурси на отборната планета е аналогично – метал, минерали, газ, енергия и популация, с изключение на озона, който винаги е 15 000 и не оказва влияние върху производството на енергия по какъвто и да било начин. Това е причината да не може да се проучва Екология на отборната планета.

Полетите, изпратени от отборната планета имат същите характеристики като полетите от която и да било планета. Основната разлика е в целта на изпратените кораби на бойна мисия (атака, шпионаж, пиратстване) от отборната планета – това трябва да е друга отборна планета или слънце (при атака към слънце). Могат да се изпращат полети от обикновени планети към отборната, но само от членове на съответния съюз, чиято собственост е отборната планета.

Имайте предвид, че дейностите по Отборната планета ще дадат само на Съюза Ресурсни/Бойни точки, но не и на членовете.

Нагоре