Междузвездни пътешествия

Междузвездните пътешествия са допълнителен начин за получаване на ресурс (Метал, Минерал и Газ), кораби and Кредити. Вие можете да правите до 2 пътешествия за 24 часа (до 3 пътешествия за Премиум потребителите и до 4 пътешествия за Платинум Премиум акаунти). Има 4 вида "Междузвездни пътешествия", които се различават с изискванията си за изпълнение, своята цена и с наградите, които дават.

Име

Изисквания

Цена

Награда

Минно проучване

Между 10 и 500 ресурсни точки; Появява се няколко дни след началото на рунда* (виж по-долу)

50 Кредита

3 допълнителни покупки на ресурс (премахва времето за чакане, остава само да се заплати за тях);

до 15 000 ресурс.

Изследване на околността

100 ресурсни точки

10 кредита

до 40 Кредита;

до 3 различни нови кораба;

до 5000 от всеки ресурс.

Научна експедиция

10000 ресурсни точки

30 Кредита или 5 Звезди

до 120 Кредита;

до 10 различни нови кораба;

до 50000 от всеки ресурс;

Търсене на Изгубената Цивилизация

100000 ресурсни точки

100 Кредита или 18 Звезди

до 500 Кредита;

до 20 различни нови кораба;

до 250000 от всеки ресурс.

*Броя на дните, които трябва да са минали от началото на рунда на играта зависи от вида на Вселената.

  • 3 дни в Ултра Спийд Вселена;
  • 6 дни в Спийд Вселена;
  • 9 дни в класическа Вселена;

Имайте на предвид, че Вие трябва да отговаряте на изискванията за Ресурсни точки, за да изпълните избраното от Вас междузвездно пътешествие. Запомнете това, че винаги има шанс за неуспешно междузвездно пътешествие и няма да получите нищо (с изключение на минното проучване то винаги дава награда). Не се отказвайте, ако междузвездното пътешествие е неуспешно и опитайте още веднъж.

ВАЖНО: Ако получите ресурси и не разполагате с достатъчно свободно пространоство в складовете, ще загубите количеството, което е над лимита на вашите складове.

Ако получите кораби и нямате достатъчно свободна популация във вашите хангари. Вие ще трябва да използвате менюто "Свръхпопулация" и да унищожите някои от корабите си, които вече сте построили докато не освободите достатъчно свободна популация за корабите, които сте получили като награда.

Нагоре