Слънца

Слънцето е разположено в центъра на всяка Система и е главният източник на енергия за планетите в Системата. Освен това помага на играчите с главната цел, защото Слънцето е източника на кристалите, които всеки Съюз трябва да събере, за да построи Обелиските и след това ВГП.

Всяко слънце се "ражда" в началото на всеки рунд, когато галактиката е създадена и притежава следните характеристики:

  • Координати - те зависят от Галактиката и Системата, в която е разположено Слънцето. Координатите на Слънцето се състоят от 3 числа (както всеки останал обект в Системата): първият номер показва номера на Галактиката, вторият - показва номера на Системата и третият номер винаги е 0 (защотот Слънцето е разположено в центъра на Системата).

Пример: Ако координатите на слънцето са "2:13:0" - това означава, че това Слънце е разположено в 13-та Система и в 2-ра Галактика на Вселената.

  • Дни - те отброяват времето, което остава на Слънцето да достигне 0 дни и определят размера на енергия, която Слънцето произвежда. В началото на всеки рунд, всяко Слънце е с различен брой дни взависимост от типа на Вселената. Всеки игрови ден отнема един ден от живота на Слънцето и всяка битка с него - намалява дните му с 10. Когато Слънцето остане с 0 дни, то не дава Кристал (количеството на дните, когато атаката е изпратена). Когато 50% от Слънцата достигнат 0 дни, всички Слънца във Вселената се рестартират - тоест техните дни и енергия стават същите, както в началото на рунда.- В Класическа Вселна, Слънцето стартира с 225 до 355 дни;
  • В Спийд Вселена, Слънцето стартира с 60 до 100 дни;
  • В Ултра Спийд Вселена, Слънцето стартира с 50 до 70 дни.

  • Енергия - показва количеството енергия (в проценти), която Слънцето произвежда. Имайте предвид, че това не засяга енергията добивана от Ядрена централа/ урания бот / уранен абсорбатор. Количеството на произведената енергия от Слунцето зависи и от скоростта на Вселената. За да видите количеството енергия, която Слънцето дава - поставете вашата мишка върху Слънцето намиращо се във вашата Система.

ЕнергияКласическа вселенаСпийд ВселенаУлтра Спийд Вселена
100%200 дни или повече100 дни70 дни
50%100 дни50 дни35 дни
25%50 дни или по-малко25 дни или по-малко18 дни или по-малко

Имайте предвид, че количеството на произведената Енергия пада постепенно и процентите са дадени ориентировачно.

Имайте и на предвид, че независимо от скоростта на Вселената, минимума енергия, която Слънцето може да дава е 25%.

Освен факта, че Слънцето е източник на енергия, също така е и източник на Кристали, които всеки Съюз трябва да събере, за да построи ВГП. Кристалите могат да бъдат взети от Съюза след като "Атаката по слънце" изпратена от Отборната планета е минала успешно. Когато атакуват Слънцето, то придобива ощe няколко характеристики, които зависят от това дали слънцето е "подкрепено" или не. Слънцето притежава живот, атака и проучвания, но те са активират само, когато слънцето бъде атакувано:

  • Живот - демиджа(вредата), която Слънцето може да издържи преди да бъде победено;
  • Атака - размера на количеството вреда, която Слънцето нанася;
  • Науки - те добавят бонуса към живота и атаката на Слънцето.

Без подкрепаС подкрепа
ЖивотОставащи дни * 1 000 000(Оставащи дни / Коеф.) * 1 000 000
АтакаОставащи дни * 3 000(Оставащи дни / Коеф.) * 3 000
Науки- Корабни борин ниво 10 - Лазерни оръжия ниво 12 - Йонни оръжия ниво 9 - Плазмени оръжия ниво 6 - Лека броня ниво 10 - Средна броня на ниво 10 - Тежка броня на ниво 10 - Пробивна атака ниво 0 - Чевръста защита ниво 0 - Критичен удар ниво 0

Средно от науките на всички участници

Коефицентът влияещ върху характеристиките на Слънцето по време на битката зависи от популацията на подкрепящатата флота:

Коеф = Популация / 25 112

Имайте предвид, че коефицентът минимум е 1, тоест не може да бъде по-нисък от 1, независимо от броя на популацията на подкрепящите.

Имайте на предвид и това, Слънцето стреля с Лазери и има лека броня - тоест получава бонуси от науките "Лазери" и "Лека броня".

Когато атаката по Слънцето е успешна и то е победено - има 75% шанс атакуващия Съюз да получи Кристал (получения кристал се избира на случаен принцип и не може да бъде повтарящ се).

Нагоре