Напускане на съюза

Всеки играч, който членува в даден съюз, може да го напусне или да бъде изключен. Единствено лидерът не може да напусне преди да е посочил наследник, както не може и да бъде изгонен.

Играч, който е напусналили е изключенотдаденсъюз, трябва да изчака 5 дни преди да може да основе нов или да се присъедини към съществуващ.

Нагоре