Метал

Металът е един от най-важните ресурси в Немексия, защото се използва за:

Начини за добиване на Метал:

  • Мини за метал - главният източник на метал е мината за метал / металния бот / металния екстрактор. Колкото е по-високо нивото на мината толкова е по-голямо количеството, което тя добива. Всяка планета може да има до 3 мини за метал.
  • Размера на Метала, който се добива от мините се влияе от науката Математика и специалността Миньор.
  • Атаки - кражба на метал след успешната атака по планетата на врага.
  • Пиратство - провеждане на пиратсвто на планетата на врага
  • Рециклиране - след битка, части от разрушените кораби се реят в космоса. Скрапта може да бъде събрана и после да се преработи в ресурс.
  • Търговия с ресурс - в Търговския център играча може да търгува даден ресурс за друг.
  • Търговия с кораби - в Корабната борса играча може да търгува с кораби срещу ресурс и обратно.

Нагоре