Спечелени пакети

Когато играч спечели или закупи Пакет, този пакет се добавя в менюто "Спечелени пакети".От това меню, играчите могат да изтеглят пакета на всяка една от планетите си. Ако избраната планета няма достатъчно свободна Популация, този пакет няма да може да бъде изтеглен на тази планета.Играча може да изтегли съдържанието на пакета когато пожелае в 24 часов период след като изтекат тези 24 часа след сключване на сделката - пакета автоматично се добавя към Главната планета на играча (без значение дали има свободна популация или не).

Имайте предвид, че когато пакета се изтегли на дадена планета, играча получава ресурсни точки за него равни на количеството ресурсни точки, което ще получи ако построи тези единици в Корабостроителницата.

Имайте предвид, че всички пакети ще вземат текущото ниво на подобрение на корабите. Разрушителните кораби ЗНС / Титан / Нокс Царица могат да бъдат закупени/спечелени от Аукциона по всяко време, но ще ги вземете на ниво 0, ако изискванията за строеж не са покрити. На ниво 0 те имат 0% шанс да приложат своето умение. Повече информация може да намерите тук.

Нагоре