НАП

Пактът за ненападение е едностранна политика, която може да бъде обявена, когато няма друга политика в сила влиза в сила в момента, в който е обявена. Пактът за ненападение демонстрира, че съюзът, който го обявява, декларира, че няма да предприеме каквито и да било военни действие срещу съюза, към който е обявен.

  • Когато тази политика е активирана, членовете на съюза, който я е обявил, не могат да атакуват членове на съюза, към който е деклариран пакта. Членове на съюза-бенефициент МОГАТ да атакуват членове на обявяващия съюз (освен ако не е обявен реципрочен НАП от съюза-бенефициент).
  • Тази политика влиза в сила в момента на обявяването и;
  • Тази политика може да бъде прекратена само от деклариралия я съюз;
  • Пактът за ненападение може да бъде прекратен поне 72 часа след като е бил обявен;
  • Тази политика не замества автоматично друга обявена политика;
  • Няма ограничение в броя пактове, които даден съюз може да обяви.

Нагоре