Рециклиране

След Битка има Скрап оставена с космоса.Тази Скрапможе да бъде събрана и рециклиранав полезни ресурси. За да направи товаиграча трябва да изпрати полет Рециклиране до координатите на Скрапта. Рециклиращото поле съдържа изгубенитете кораби и машини от двете страни на Битката.

Когато рециклиращата флота пристигне на изпратените координатите събират послето. Ако полето е на координатите на Планета няма да има контакт между рециклиращия флот и корабите и защитата на Планетата. Няма Битка.

Премиум потребителите имат на разположение меню "Полета за скрап" то показва близките полета за Скрап и количеството Скрап, което имат.

Ограничения:

  • Рециклиране може да бъде осъществено само от Рециклатор/Танкер/Скрап търтей.

  • Ако изпратите рециклиращи кораби на мисия “Атака” с останалата флота то те ще участват в Битката, но няма да оберат рециклиращото поле.

  • Когато рециклирате собствените си координати (Същите от които идва полета), времето е константа - то е 20минути. Разликата междубазовата скорост не се прилага. Същото важи за науките, които влияят на скоростта.

  • Забележка:Всички ресурси заредени на корабите изпратени на Рециклираща мисия щеизчезнат!!!

Нагоре