Отборна атака

Отборна атака е атака от една отборна планета към друга отборна планета. Всички кораби с изключение на шпионска сонда/шпионски бот/нокс разум могат да бъдат изпратени с мисия отборна атака. Целта на отборната атака е да се унищожи вражеската флота и защити, да се откраднат ресурси и да се срутят нива на сгради.

Приходяща отборна атака се отбелязва с червено на „Полети”.

Ограничения:

  • Отборна атака може да се изпрати само от отборна планета и целта винаги е отборна планета;
  • Трябва да има налични кораби ба отборната планета, за да се изпрати атака;
  • Трябва да има достатъчно газ, за да се изпрати отборна атака. При изпращането на атаката това количество газ се губи независимо дали атаката достига целта си или не.

След успешна атака до 50% от ресурсите на вражеската планета могат да бъдат отнети.

Нагоре