Негативни случайни събития

Това е списък с всички Отрицателни случайни събития:

  • Изгуби едно ниво от развитието наСоларни Панели/Инфрачервен бот/Соларен абсорбатор.
  • -20% до 50% изгубени ресурси от количеството Метал, който е в наличие на склада.
  • -15% до 40% изгубени ресурси от количеството Метал събран през последните 5 часа.
  • -20% до 50% изгубени ресурси от количеството Минерали, които са в наличие на склада.
  • -15% до 40% изгубени ресурси от количеството Минерали събрани през последните 5 часа.
  • -20% до 50% изгубени ресурси от количеството Газ, която е в наличие на склада.
  • -15% до 40% изгубени ресурси от количеството Газ събрана през последните 5 часа.
  • Загуба на от 15% до 20% от наличието кораби на случаен принцип (освен Соларни Сателити).
  • Загуба на една от мините, които произвеждат метал, минерал или газ.
  • Загуба на ниво на ъпгрейд на случаен вид кораб(освен Соларен Сателит; ниво 1 неможе да бъде изгубено).

Нагоре