Обща информация

Играчите строятиразвиват сгради на техните Планети. Сградите подобряват планетатаи имат различни функции. За повече информация за функцията на всяка сградавижте темите за всяка сграда.

Сградите имат нива; всяко по-високо ниво подобрява функцията на сградата по някакъв начин. Сградите също имат максимално ниво, над което немогат да бъдат развити повече.

Някои сгради имат изисквания, за наличие и нива на други сгради, които трябва да бъдат изпълнени преди сградата да може да бъде построена.

Всички сгради изискват ресурси за да бъдат построени или развити. Те изискват икономически ресурси (Метал, Минерали и Газ), но те също изискват Енергия. Всяка сграда в играта (освен сградите за производство на енергия) изисква определено количество енергия да бъде в наличие. Ако играч откаже строежа на сграда в прогрестой ще получи 70% от инвестирания ресурс обратно.

Сградите могат да бъдат унищожени, акоиграчът е атакуван с кораби притежаващи умението Детонация.

Играчите имат опцията да унищожат нива на техните собствени сгради, ако те искат. Всеки път, когато това стане играчът получава обратно от 50% до 80% от ресурса инвестиран в определеното ниво на сградата и Енергията използвана за това ниво е освободена.

Нагоре