Паралелни вселени

Информация

Мултивселената е хипотетичния набор от множество възможни вселени (включително и нашата вселена), които заедно съставят цялата реалност. Различните вселени в мултивселената понякога се наричат Паралелни вселени. Структурата на мултивселената, природата на всяка вселена в нея и връзката между разнообразните съставни вселени, зависят от специфичната хипотеза за мултивселената, която се разглежда. Мултивселените са били хипотетизирани в космологията, физиката, астрономията, философията, транс персоналната психология и особено в научната фантастика.

Изисквания

Нагоре