Нокси

Ноксите са забулени в мистерия. За техния произход не се знае нищо, освен че се появили при превръщането на звезда-гигантв супернова, наречена VY Canis Majoris. Не е ясно дали експлозията ги е освободила от вътрешността на звездата, или ги е транспортирала по някакъв начин. Много учени предполагат, че Ноксите са извънземна форма на живот от друго измерение, но това не може да бъде доказано, понеже всички Нокси твърдят, че не си спомнят нищо преди експлозията. Дали това е лъжа, или истина? Кой знае – все пак Ноксите имат изключително стриктен етичен код, който се спазва от всички, следователно е възможно всички те да лъжат поради някаква лукава причина. Ноксите са развили уникална комбинация от инженерни способности, включително генно инженерство. Техните кораби и сгради се състоят от неорганичен скелет, около който се изгражда органичното тяло на сградата или кораба.Тъй като техните кораби са живи създания, Ноксите развиват съзнателна връзка с тях, по подобие на връзката между човека и кучето, например. Основната разлика идва от факта, че животът на Нокса зависи от кораба, който управлява, затова връзката е много по-дълбока и доверието при нея е от първостепенно значение. В крайна сметка не е толкова често срещано явление човек да загине, защото кучето му не го слуша. Характерни черти на расата: Нокс корабите са бавни и изискват много време за мутация, но тяхната силна страна е, че са многобройни, понеже изискват сравнително малко място в Хангарите.

Нагоре