Опустошение

Информация

Умението опустошение увеличава шанса на съюзническите бойни кораби да нанесат Критичен удар. Това означава, че тяхната атака ще нарастне от 2 до 2.5 пъти. Умението може да бъде приложени на всички съюзнически бойни кораби освен Кръстосвач/Прихващач/Немезис.Това корабно умение работи отделно от умението на Вайпъра или науката Критичен удар.

Бонус: Осигурява допълнителен шанс за критичен удар

Всеки кораб осигурява различен процент към шанса на умението да сработи в зависимост от неговата раса.

*Процент на умението:

Максималният шанс - 30% може да бъде постигнат с 1000 Кръстосвача, 1365 Прихващача ли 3333 Немезиса.

Кораби които притежават това умение: Кръстосвач/Прихващач/Немезис

Нагоре