Бонус живот

Информация

Умението Бонус живот увеличава живота на всички съюзнически бойни кораби освен Пазител/Щит бот/Абсорбатор. То е пасивно умение, което значи, че само броят на корабите определя неговото приложение.

Бонус: Увеличава живота на бойните кораби

Всеки кораб осигурява определен процент към умението в зависимост от неговата раса:

*Проценти на умението:

Максималният живот от 15% може да постигнете с 500 Пазителя, 375 Щит бота или 938 Абсорбатора.

Кораби притежаващи това умение: Пазител/Щит бот/Абсорбатор

Нагоре