Бойна система

1 Битки

Във всяка битка флотата на атакуващият напада тази на защитника.Кораби (и Защити) от всяка страна са разделени на групи според техният тип.Всяка група стреля срещу вражеските единици с цел да убие някои от тях.След всеки удар има редукция на бронята, която се смята в полза назащитника и когато защитника атакува - в полза на атакуващият.Щетите и редукцията на броните са обяснени по-долу. Играта избира кои Кораби (Защити) от всяка група ще ударят спрямо техните Приоритетни цели.Ако няма приоритетна цел за някоя група - тя ще удари на произволен принцип друга група Бойни кораби или Защити.След успешна атака, атакуващият взима част от ресурса на защитника. Ако битката е завършила равни или със загуба за атакуващият, той не взима никакъв ресурс.Трябва да знаете, че Цивилните кораби и Командирските кораби поемат щетата последни.

2 Оръжия

Всеки кораб има оръжие формирано от следните типове - Лазер, Йон или Плазма. Ето подробен списък за всеки един кораб:

Кораби на Конфедерацията Оръжие - Кораби на Тертетите Оръжие - Кораби на Ноксите Оръжие
Транспортьор Лазер - Товарен бот Лазер - Доставчик Лазер
Мега транспортьор Лазер - Голям товарен бот Лазер - Мега доставчик Йон
Скаут Лазер - Изтребител Лазер - Нокс дарт Лазер
Кръстосвач Йон - Прихващач Йон - Немезис Йон
Пазител Лазер - Щит бот Лазер - Абсорбатор Лазер
Боен кораб Йон - Звездна армада Йон - Призрак Йон
Унищожител Плазма - Голиат Плазма - Стършел Плазма
Бомбандировач Лазер - Бомбърбот Лазер - Спор бомбър Лазер
ЗНС Йон - Титан Йон - Нокс царица Йон
Колонизатор Лазер - Колонизиращ бот Лазер - Заселник Лазер
Рециклатор Лазер - Танкер Лазер - Рециклиращ дрон Лазер
Шпионска сонда Лазер - Шпионски бот Лазер - Нокс разум Лазер
Соларен сателит Лазер - Слънчев сателит Лазер - Органичен сателит Лазер

Същото правило важи и за Защитите:

Защити Конфедерация Оръжие - Защити Тертети Оръжие - Защити Нокси Оръжие
Балистично оръдие Лазер - Защитна Матрица Лазер - Нокс Стрелец Лазер
Лазерно оръдие Лазер - Лазерна Матрица Лазер - Лазерна Тъкан Лазер
Йонно оръдие Йон - Йонна Матрица Йон - Йонна Тъкан Йон
Плазмено оръдие Плазма - Плазмена Матрица Плазма - Плазмена Тъкан Плазма
Лазер-Йон Батарея Лазер и Йон - Лазер-Йон Матрица Лазер и Йон - Лазер-Йон Тъкан Лазер и Йон
Плазма-Лазер Батарея Плазма и Лазер - Плазма-Лазер Матрица Плазма и Лазер - Плазма-Лазер Тъкан Плазма и Лазер
Йон-Плазма Батарея Йон и Плазма - Йон-Плазма Матрица Йон и Плазма - Йон-Плазма Тъкан Йон и Плазма
Щитна установка Лазер - Матричен щит Лазер - Хитинова обвивка Лазер
Планетарен щит Лазер - Планетарна матрица Лазер - Повърхностна обвивка Лазер

Атаката на всяка единица се определя по следната схема:Към базовата атака се добавя сумата от всички бонуси, умножени по тази базова атака:

 1. Оръжейни науки (в зависимост от вида на оръжието което използва единицата могат да бъдат Лазерни оръжия, Йонни оръжия или Плазмени оръжия).
 2. Показателят на Адмирала "Атака" (Само за кораби).
 3. Оръжейните умения на Адмирала (в зависимост от типа на оръжието могат да бъдат Лазерен боец, Йонен боец, Плазмен Боец.)
 4. Умението на Адмирала Силов атакер.
 5. Бонус от командирски кораб (Екзекутор).
 6. Подобрения на корабите.

Пример: Имате един Скаут на ниво 2 от подобренията, 5то ниво на Лазерни оръжия, 20то ниво на показателя Атака на вашият Адмирал, 5то ниво на Лазерен боец, 3то ниво на Силов атакър, Командирски кораб на ниво 20.Получава се: 420 + 420(25% + 515% + 200.1% + 53% + 32% + 200.15%) = 420 + 420111% = 886.2 щета за 1 кораб.Може лесно да "сметнете" атаката на вашите кораби като използвате Симулатора за Битки в играта.

3 Брони

Видовете брони в играта са 3 - Лека, Средна и Тежка. Всяка една от тях има различен базов процент на защита.

 • Лека - 3%
 • Средна - 6%
 • Тежка - 9%

Това означава, че различните единица имат различен тип броня и различни проценти на защита. Може да получите повече информация в таблицата по-долу:

Кораби на Конфедерацията Броня - Кораби на Тертетите Броня - Кораби на Ноксите Броня
Транспортьор Лека - Товарен бот Лека - Доставчик Лека
Мега транспортьор Средна - Голям товарен бот Лека - Мега доставчик Лека
Скаут Лека - Изтребител Лека - Нокс дарт Лека
Кръстосвач Средна - Прихващач Средна - Немезис Средна
Пазител Лека - Щит бот Лека - Абсорбатор Лека
Боен кораб Тежка - Звездна армада Тежка - Призрак Тежка
Унищожител Средна - Голиат Средна - Стършел Средна
Бомбандировач Тежка - Бомбър бот Средна - Спор бомбър Средна
ЗНС Тежка - Титан Тежка - Нокс царица Тежка
Колонизатор Тежка - Колонизиращ бот Тежка - Заселник Средна
Рециклатор Тежка - Танкер Тежка - Рециклиращ дрон Тежка
Шпионска сонда Лека - Шпионски бот Лека - Нокс разум Лека
Соларен сателит Лека - Слънчев сателит Лека - Органичен сателит Лека

Същото правило важи и за Защитите:

Защити Конфедерация Броня - Защити Тертети Броня - Защити Нокси Броня
Балистично оръдие Лека - Защитна Матрица Лека - Нокс Стрелец Лека
Лазерно оръдие Средна - Лазерна Матрица Лека - Лазерна Тъкан Лека
Йонно оръдие Тежка - Йонна Матрица Тежка - Йонна Тъкан Тежка
Плазмено оръдие Средна - Плазмена Матрица Средна - Плазмена Тъкан Тежка
Лазер-Йон Батарея Средна - Лазер-Йон Матрица Средна - Лазер-Йон Тъкан Лека
Плазма-Лазер Батарея Тежка - Плазма-Лазер Матрица Средна - Плазма-Лазер Тъкан Средна
Йон-Плазма Батарея Средна - Йон-Плазма Матрица Тежка - Йон-Плазма Тъкан Тежка
Щитна установка Лека - Матричен щит Лека - Хитинова обвивка Лека
Планетарен щит Средна - Планетарна матрица Средна - Повърхностна обвивка Средна

Бронята на всяка единица се смята по следната схема:Базовата броня на единицата с добавени всички бонуси:

 1. Науки за различните брони (в зависимост от типа броня могат да бъдат Лека броня, Средна броня или Тежка броня).
 2. Умението на вашият Адмирал Майстор пазител (само за кораби).

Пример:Имате един Скаут с 5то ниво Лека броня и ниво на Майстор пазител 5.Получава се:3% + 51% + 51% = 13% броня.Може лесно да "сметнете" бронята на вашите единици като използвате Симулатора за Битки в играта.

4 Живот

Може да видите колко живот има всяка единица в нейната информационна страница.Други бонуси към живота на единиците идват от:

 • Науката Корабни брони дава 10% към живота на всички кораби за всяко свое ниво.
 • Умението на адмирала Корабен майстор дава 2% към живота на корабите за всяко свое ниво.
 • Умението на адмирала Защитен майстор дава 2% към живота на установките за всяко свое ниво.
 • Показателят "Живот" на Адмирала дава 0.3% към живота на корабите за всяко свое ниво.
 • Командирският кораб "Булдозер" дава 0.15% живот на всички единици за всяко свое ниво.

Подобренията също така увеличават живота на корабите.

5 Бонус щета и наказания

Всяка единица (боен кораб или защита) има бонус щета (20% повече атака) срещу поне 2 други единици, а бойните кораби имат наказание (20% по-малко атака) срещу поне 2 други такива. Това означава, че Скаут / Изтребител / Нокс дарт имат бонус щета срещу Кръстосвач / Прихващач / Немезис и Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър, в същото време имат наказание срещу Боен кораб / Звездна армада / Призрак и Унищожител / Голиат / Стършел.

Допълнителна информация за бонус щета и наказателна щета може да се види по-долу:

Конфедерация / Тертет / Нокс Бонус щета +70% Наказателна щета -30%
Скаут / Изтребител / Нокс дарт Кръстосвач / Прихващач / Немезис Боен кораб / Звездна армада / Призрак
Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър ЗНС / Титан / Нокс царица
Кръстосвач / Прихващач / Немезис Боен кораб / Звездна армада / Призрак Пазител / Щит бот / Абсорбатор
ЗНС / Титан / Нокс царица Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър
Пазител / Щит бот / Абсорбатор Скаут / Изтребител / Нокс дарт Боен кораб / Звездна армада / Призрак
Кръстосвач / Прихващач / Немезис Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър
Боен кораб / Звездна армада / Призрак Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър Скаут / Изтребител / Нокс дарт
ЗНС / Титан / Нокс царица Кръстосвач / Прихващач / Немезис
Унищожител / Голиат / Стършел Боен кораб / Звездна армада / Призрак Пазител / Щит бот / Абсорбатор
ЗНС / Титан / Нокс царица Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър
Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър Унищожител / Голиат / Стършел Кръстосвач / Прихващач / Немезис
ЗНС / Титан / Нокс царица Боен кораб / Звездна армада / Призрак
ЗНС / Титан / Нокс царица Кръстосвач / Прихващач / Немезис Пазител / Щит бот / Абсорбатор
Унищожител / Голиат / Стършел Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър

6 Приоритетни цели

Всяка единица (кораб или защита) има приоритетна цел(и). Това означава, че докато тази цел е жива в битката - тази единица ще бие само по нея (освен ако не се активира умението Артилерия).Подробна таблица на приоритетните цели може да намерите по-долу:...

Кораби vs Кораби
IDЕдиницаПриоритетни цели
3Скаут/Изтребител/Нокс дартБомбандировач/Бомбър бот/Спор бомбър
4Кръстосвач/Прихващач/НемезисУнищожител/Голиат/Стършел
5Пазител/Щит бот/АбсорбаторСкаут/Изтребител/Нокс дарт
6Боен кораб/Звездна армада/ПризракПазител/Щит бот/Абсорбатор
7Унищожител/Голиат/СтършелБоен кораб/Звездна армада/Призрак
8Бомбандировач/Бомбър бот/Спор бомбърЗНС/Титан/Нокс царица
9ЗНС/Титан/Нокс царицаКръстосвач/Прихващач/Немезис

...

Кораби vs Защити
IDЕдиницаПриоритетни цели
3Скаут/Изтребител/Нокс дартЛазерно оръдие/Лазерна матрица/Лазерна тъкан
4Кръстосвач/Прихващач/НемезисПлазмено оръдие/Плазмена матрица/Плазмена тъкан
5Пазител/Щит бот/АбсорбаторБалистично оръдие/Защитна матрица/Нокс стрелец
6Боен кораб/Звездна армада/ПризракЙонно оръдие/Йонна матрица/Йонна тъкан
7Унищожител/Голиат/СтършелПлазмо-Лазерна батарея/Плазмо-Лазерна матрица/Плазмо-Лазерна тъкан
8Бомбандировач/Бомбър бот/Спор бомбърЛазерно-Йонна батарея/Лазерно-Йонна матрица/Лазерно-Йонна тъкан
9ЗНС/Титан/Нокс царицаЙонно-Плазмена батарея/Йонно-Плазмена матрица/Йонно-Плазмена тъкан

...

Защити vs Кораби
IDЕдиницаПриоритетни цели
3Балистично оръдие/Защитна матрица/Нокс стрелецСкаут/Изтребител/Нокс дарт
4Лазерно оръдие/Лазерна матрица/Лазерна тъканКръстосвач/Прихващач/Немезис
5Йонно оръдие/Йонна матрица/Йонна тъканПазител/Щит бот/Абсорбатор
6Плазмено оръдие/Плазмена матрица/Плазмена тъканБоен кораб/Звездна армада/Призрак
7Лазерно-Йонна батарея/Лазерно-Йонна матрица/Лазерно-Йонна тъканБомбандировач/Бомбър бот/Спор бомбър
8Плазмо-Лазерна батарея/Плазмо-Лазерна матрица/Плазмо-Лазерна тъканУнищожител/Голиат/Стършел
9Йонно-Плазмена батарея/Йонно-Плазмена матрица/Йонно-Плазмена тъканЗНС/Титан/Нокс царица

Нагоре