Газ

Газта е много важна, защото всички ваши кораби летят с нея. Тя може да се използва за:

Начини за добиване на Газ:

  • Мини за газ - главният източник на газ е Рафинерия за газ / Газ бот / Газ инкубатор. Колкото е по-високо нивото на мината толкова е по-голямо количеството, което тя добива. Всяка планета може да има до 2 мини за газ.
  • Размера на Газта, който се добива от мините се влияе от науката Математика и специалността Миньор.
  • Атаки - кражба на метал след успешната атака по планетата на врага.
  • Пиратство - провеждане на пиратсвто на планетата на врага
  • Рециклиране - след битка, части от разрушените кораби се реят в космоса. Скрапта може да бъде събрана и после да се преработи в ресурс.
  • Астроплоатация - газта може да бъде добивана и то Астероиди.
  • Търговия с ресурс - в Търговския център играча може да търгува даден ресурс за друг.
  • Търговия с кораби - в Корабната борса играча може да търгува с кораби срещу ресурс и обратно.

Нагоре