Шпионаж

I. Основна информация

Шпионски полетисе използват с целсъбиране на информация за Планетите на другите играчи. Шпионските полети могат да се извършват само с Шпионски кораби: Шпионкса сонда/Шпионски бот/Нокс разум. В тази статия ще наричаме всички тези кораби “шпиони”.

1 Как да шпионираме?

Шпионина се изпраща до противникова планета чрез Шпионаж.Всеки полет може да съдържа само по един шпионин. За да изпратите друг шпионин трябва да пратите друг полет. При пристигане шпионинадава своя първи доклад. Шпионина остава на противниковата планета, докато не бъде върнат от неговия подател, илидокато не бъде унищожен след като е откритот скенер за шпиони или Командирски кораб. По всяко време, докатошпионина е на противниковата планета може да бъде изискан доклад.*

* Има време на изчакване между шпионажи на същата планета. То е 30 секунди за ниво 1 Шпионаж и всяко следващо ниво намаля това време с 1 секунда, като на 20то ниво времето на изчакване е 11 секунди.Максималният брой шпионажи по едно и също време е (нивото_на_компютърни_системи +1)*1,5*4.

2 Доклади

Има 3 вида доклади, които се различават по количеството информация, които те предоставят:

  • Пълен – Информация за Ресурси, Енергия, Защити, Кораби и Популация на планетата;
  • Подробен - Информация за Ресурси, Енергия и Защити;
  • Непълен - Информация за Ресурси и Енергия;

Шансовете за това кой вид доклад ще бъде получен зависи от нивата на Шпионаж и на двата играча.

Имайте предвид, че не може да изпращате шпионски полети до играчи във Ваканция или Протекция, но може да вземете доклад, ако вече имате шпиони на техните планети.

II. Шансове за видовете доклади

Таблицата показва шансовете за получаване на един от трите вида доклади (Пълен, Подробен и Непълен).

В следната таблица ще използваме следните променливи:

  • L1 - Нивото на Шпионаж на Атакуващият
  • L2 - Нивото на Шпионаж на Защитника

L1 - L2 =

ПъленПодробен

Непълен
4 или повече90%10%0%
375%15%10%
265%20%15%
140%30%30%
030%30%40%
-120%25%55%
-20%20%80%
-30%10%90%
-4 или по-малко0%0%100%

III. Проверка за шпиони

1 Информация

Проверката за шпиони може да бъде извършена за да бъдат намерени възможни шпиони на вашата планета. Сканирането става кто влезете в менюто с науки (Лаборатория) и натиснете на бутона "Сканирай за шпионски сонди", който се намира точно под науката Шпионаж, или директно от менюто Планета да изберете бутона "Сканирай за шпионски сонди" на съответната планета.

Тези проверки могат да бъдат извършвани на определен период от време. Времето на изчакване между проверките зависи от нивото ви на Шпионаж както и от наличието на Планетарен щит/Планетарна матрица/Повърхностна обвивка.

Ето таблица с времето на изчакване:

Ниво на ШпионажБез щит (минути)С Щит (минути)

28-30*105
24-27*2010
21-23*3015
18-204020
14-175025
11-136030
8-107035
5-78040
2-49045

* Безкрайна вселена

2 Шансове

Шансовете дали един Шпионин ще бъде разкрит по време на проверка зависи от нивото на науката Шпионаж и на двамата играча. В таблицата по-долу може да намерите подробна информация.

В следната таблица ще използваме следните променливи:

  • L1 - Нивото на Шпионаж на Атакуващият
  • L2 - Нивото на Шпионаж на Защитника

L1 - L2 =Шанс за разкриванеШанс за НЕ разкриване
4 или повече100%0%
2 or 375%25%
-1 to 150%50%
-2 or -325%75%
-4 или по-малко5%95%

Веднъж когато Шпионин е бил открит има шансове за разрушаването му:

  • Има 30% вероятност шпионина да бъде разрушен ако шпионираната планета няма Планетарни щитове
  • Има 100% вероятност шпионина да бъде разрушен ако шпионираната планета има Планетарни щитове

Нагоре