Spionaj

I Informaţii de bază

Zborul Spionaj se efectuează înscopulde aadunainformaţiidespreplanetaaltuijucător. Zborul Spionajpoatefiefectuat numaide cătrenaveleSpion: Sondă spionaj/Robot spion/Minte Nox. Înacestarticol, pentrucomoditate,ne vom referilatoateacestenaveca"spioni".

1 Cum se spionează?UnspionestetrimislaoPlanetainamicacuunzborde spionaj. Fiecarezborpoateconţinedoarunspion. Pentrua trimiteun altspiontrebuie sătrimiţiun altzbor. Lasosirespionul prezintă primul său raport. Unspionrămâne pePlanetaduşmanapână cândestechematde cătreexpeditorsaupână cândestedistrusdupă ce a fostdescoperitdeo scanare a spionilor sau Navă de comandanr. În oricemoment, atâta timp câtspionulexpeditoruluiestepePlanetainamică, un raportpoatefisolicitat*.

* Există repaus între spionajele de la aceeaşi planetă. Durează 30 de secunde pentru Spionaj la nivelul 1, iar cu fiecare nivel, timpul se reduce cu o secundă. Aşadar, la nivelul 20 de Spionaj, repausul durează 11 secunde.

2 RapoarteExista3tipuriderapoartecarediferăînvaloaredeinformaţiile pe care le conţin:

  • Complet-informaţiidespreresurse,energieşi apărare;

  • Detaliat-informaţiidespreresurse, energieşi apărare;

  • De bază-informaţii despre resurse şi energie;

Sansele, dece tipderaportvafiprimit, depinde deniveluldeştiinţăSpionaj, alambilorjucători.

Nu poţi trimite nave spion către jucătorii care sunt în modul Vacanţp sau Protecţie, dar dacă deja trimiseseşi deja, îţi poţi primi rapoartele de spionaj.

II Şansele pentru tipul de raport:

Tabelele arată şanselepentruprimireaunuia dintre celetreitipuri dereport(complet, detalia sau de bază)

În următorele douătabele, vom folosidouă variabile:

  • L1 - Nivelul de spionaj al atacatorului
  • L2 - Nivelul de spionaj al apărătorului

L1 - L2 =

Complet

Detaliat

De bază

4 sau mai mult90%10%0%
375%15%10%
265%20%15%
140%30%30%
030%30%40%
-120%25%55%
-20%20%80%
-30%10%90%
-4 sau mai puţin0%0%100%

III Verificare de spioni

1 Informaţii

Verificările de spionipotfiefectuatepentru aîncercaşi a găsioricespionicare ar puteafipePlaneta ta. Scanareasefaceprinaccesareameniului Ştiinţăşi apăsând pe butonul "Scanează pentrua gasispioni" , careestesituat chiarlângă tabul ŞtiinţăSpionaj sau direct de la meniul Planeta poţi apăsa pe butonul "Scanează planeta pentru spioni".Acestecontroalese potface doaro datăîntr-o anumită perioadă de timp.Perioada de timp în care vatrebui săaştepţipână cândun altcontrolpotfiefectuatdepinde deniveluldeştiinţă a Spionajuluişideprezenţasauabsenţauneiadintrestructurilede apărare Planeta E-Field/Matriţă planetară/Scut de suprafaţă.

Tabel cuperioada detimp caretrebuie sătreacăintreverificările de spioni:

Nivelul spionajuluiFără scut (minute)Cu scut (minute)

28-30105
24-272010
21-23*3015
18-204020
14-175025
11-136030
8-107035
5-78040
2-49045
  • Univers fără sfârşit2 ŞanseŞansele ca un spion să fie descoperit în timpul verificării depind de nivelul Ştiinţei de Spionaj al amandurora jucătorilor. Tabelul arată şansele de a fi descoperit un spion în funcţie de nivelul Ştiinţei de Spionaj.

În următorul tabel, vom folosi două variabile:

  • L1 - Nivelul de spional al celui care scanează
  • L2 - Nivelul de spional al celui care a trimis spionul

L1 - L2 =Şanse de a descoperi un spionŞanse de a nu descoperi un spion
4 sau mai mult100%0%
2 or 375%25%
-1 to 150%50%
-2 or -325%75%
-4 sau mai puţin5%95%

După ce un spion a fost descoperit, există şanse să fi distrus:

  • Şansele de a fi distrus un spion sunt de 30% dacă Planeta unde a fost găsit nu are E-Field/Planet Matrix/Surface Shell.
  • There is a 100% chance to destroy a discovered spy probe if the Planet the probe is on has a Planet E-Field/Matriţă/Scut.

Înapoi sus