Cristale

În scopulde aatingeobiectivele jocului, jucătoriitrebuie săconstruiascăSSG. SSGnecesitatreiobelicsurisă fieconstruitemai întâi.Fiecare dintreacesteobelicsurinecesitătreicristalespecial. După ce obelicsuri-lesuntconstruiteSSGpoateficonstruit(aceasta nuestesingura cerinţă), si construirea einecesită de asemeneaun Cristal-MaGli. Cristalele pot fi obţinute numaiprinatacareacu succesa unuiSoare, care aremaimult de 0zile rămaselamomentulînceperii zborului. Chiar şiatunci, nu existănici o garanţiecăunCristalvafigăsit. Atunci cândoAlianţă ia un cristaldinoriceSoare, acel cristal specialnu mai estedatlaacelaşiAlianţa.

Obelics-ulConfederaţiei , Obelicsullui Ramses alII-lea,impuneurmătoareletreiCristale:

  • Anak'Ra;

  • Moon'al;

  • Kali.

Obelics-ulTertethsilor , Obelicsul lui Axum, necesităurmătoareletreiCristale:

  • Magma;

  • Ba'el;

  • Inuk Na.

ObelicsulNoxis-lor, Obeliscul lui LuxornecesităurmătoareletreiCristale:

  • Manu;

  • Leona;

  • Al'tara.

Reţineţică ,Cristalelenupotfifurate de pe o planetaEchipa.

Înapoi sus