Nave echipa planeta

Navele Planetei Echipa

Toatetipuriledenavepotficonstruite, de cătremembriiautorizati, pe oplanetăEchipa. ToatetipuriledenavepotfistaţionatepeoplanetăEchipade către toţimembriiAlianţei. Navelestaţionatesauconstruitepe o planetăechipanupotfitrimisecuunzborStatiepe o alta planeta.Existătreicozi de constructie a navelor pe o planetaEchipa-câte una pentrufiecareRasa. FiecareRasaconstruiestenaveleproprii, deoarece există trei docuriseparate.

Înapoi sus