Colonizare

Colonizareaesteprocesuldeocupare a unuilocgolîn cazul în carenu existăniciplaneta. Ea poatefirealizata numaide către unităţile decolonizare Nava de Colonizare / Robot Colonial /Colonist. Cândnava de colonizare ajunge , aceastaeste pierduta şiaşasunt si punctelede resurse necesare pentruea. Apoi o noua planetcolonizataapare în ecranul "Galaxie" . Dacătrimiteţionavăsă colonizeze-un anumit loc şilocul respectiv devineocupatîn timp cenavase află înzbor, navase vaîntoarceşi veţiprimiunmesaj care spune: "coordonatele dorite au devenitocupate".

Resurse potfiîncărcatepenavăcolonizatoareşiacestea vor apăreala noua planeta colonizata.

Limitari:

  • Pentru acolonizao planetă, fiecarejucătortrebuie săîndeplineascăcerinţelede puncte totale de caredepindecantitateadeplanete pe carejucătorul o poate avea. A se vedea(colonizarea Planetelor);

  • Doaro singură navăde colonizarepoate fitrimisape un zborcolonizator

Înapoi sus