Arme de apărare

Unităţile de apărareînNemexiaaudiferite tipuri dearme. Cele treitipurisunt: Laser, Ionşi Plasmă. În funcţiedetipuldearmăunităţile de apărarepot primiun bonus deatacdela una dinştiinţelerespective: Stiinta Laser , Stiinta Ionsau Stiinta Plasma. Aiciesteuntabelcare listează toateunităţile deapărareşi respectiv tipullor de armă:

idApărareArmăApărareArmăApărareArmă
1Ballistic turretLaserDefence MatrixLaserNox ArcherLaser
2Laser turretLaserLaser MatrixLaserLaser TissueLaser
4Ion turretIonIon MatrixIonIon TissueIon
5Plasma turretPlasmaPlasma MatrixPlasmaPlasma TissuePlasma
6Turret shieldLaserMatrix shieldLaserChitin shellLaser
7Planet E-FieldLaserPlanet MatrixLaserSurface ShellLaser
8Laser-Ion BatteryLaser-IonLaser-Ion MatrixLaser-IonLaser-Ion TissueLaser-Ion
9Plasma-Laser BatteryPlasma-LaserPlasma-Laser MatrixPlasma-LaserPlasma-Laser TissuePlasma-Laser
10Ion-Plasma BatteryIon-PlasmaIon-Plasma MatrixIon-PlasmaIon-Plasma TissueIon-Plasma

Înapoi sus