Liderul Aliantei

Liderul aliantei

Primul lider al fiecareialianţeestejucatorulcare a fondat-o. Liderulareautorizaţiecompletăpentru a gestionafiecareaspect alAlianţei. Liderulpoate daautorizaţiicomplete sau parţialeamembrilorşipoatetransferalaun altmembru al Conducerea Aliantei. Leaderpoatenumi, de asemenea, un"Descendent" -membru al Alianţei,carevadeveniliderîn cazul în care liderul părăseşterealmentesaucontullorse eliminăpentruinactivitate. În cazul în carecontullideruluiesteeliminatpentruinactivitateşinuaredesemnat undescendent,persoanacare afost cel mai mult timp in Alianta (Lider estecelcare afostcea mai lungă perioada in Alianţa) devineLider. LiderulestejucătorulcarepoatedeclaraplanetaEchipei.

Înapoi sus