Declararea echipei Planeta

Declararea Planetei de echipă este actul de transformare a uneia dintre Planetele liderului de Alianţă într-o planetă de echipă, astfel ajutând membrii Alianţei de a îndeplini Scopurile jocului.

Echipa planetăpoatefideclaratănumaide cătreliderulAlianţei, care trebuie să îndeplinească inainte cerinţele şi condiţiileenumerate mai jos:

  • Jucatorultrebuie sa fie lider alAlianţei;
  • Trebuie să fiecelpuţin9membri aiAlianţei-3de lafiecareRasa(Liderul esteinclus);
  • Liderultrebuie să aibăcelpuţin2Planete(este imposibil ca singura planetă sa fie declaratăo Pllaneta de Echipă);
  • Liderultrebuie săaibă Guvern/Palat de reglementare/Hive dezvoltat la nivelul10pe unadintreplanete(indiferent pe care);
  • Liderului ii estepermissădeclareoricePlanetaa sa(cu excepţia Planeteicareesteconsiderataprincipala).
  • Osumăde Puncte totale a celor top 5 jucători de la Clasamentul jucătorilor (indiferent de rasalorşiapartenenta lor la o Alianţă).

Cand o planeta a echipei a fostdeclarată, ea nu mai este doar planeta unuijucător, ci a Alianţei. De aceea,liderulAlianţeitrebuie să aibăcelpuţin2planeteatunci cânddorestesă transformeuna dintreeleîntr-o Planetăde Echipă.

În cazul în careLideruldoreştesădeclareuna dintreplanete sale, eltrebuie sămeargălaPlanetaundeaudezvoltatGuvernul/Palatul de Reglementare/Hivelanivel10 şiapoisă declarePlanetaaleasă.După ce se alege o Planetă de echipă, cerinţa pentru 5 000 000 puncte totale se abrogă, chiar dacă aceste puncte nu sunt adunate - celelalte alianţe pot declara planetele lor

Înapoi sus