Obeliscuri

Obelicsuri-lesunttreiconstructiispeciale, care suntun pasimportantpecalearealizăriiscopului jocului. FiecareobelicsnecesitătreiCristalespeciale, carear puteafiobţinuteprinatacareacu succes a soarelui. ObelicsurisuntconstruitepeplanetaEchipaînzona deGalaxiei.

Numaidupă cetoate cele treiobeliscurisuntconstruite, peplaneta Echipa a Alianţei , onstrucţiaSSGpoateîncepe.Fiecarerasatrebuie sa construiasca Obeliscullor ,respectiv:

  • Confederatia: Obeliscul lui Ramses II;

  • Terteths: Obeliscul lui Axum;

  • Noxis: Obelisk lui Luxor.

FiecareObeliscnecesităurmătoarele resurseşiare nevoie de48 de ore pentruconstrucţie(timpul nu se reduceîn nici unfel; retineti faptul cătimpulpoatevariaîn funcţie detipul de Univers):

  • Metal: 4 000 000;

  • Mineral: 3 000 000;

  • Gaz: 2 000 000;

  • Energie: 1 000.

FiecareObeliscconsructitreducetimpul necesarpentruunatac solar cu 5%.

Înapoi sus