Terteti

![][image_race_terteths_1]

Terteths au fostcreati, deoameni, pentru aserviîn calitate de lucrători. Din fericirepentruei, oamenii i-au făcutpreainteligentişi într-ochestiunedesăptămâni s-au răzvrătit şi auplecat. De atunciTertethsurmeazapropria lor calededezvoltare. Inteligenta, conferita de oamenia fostde ajunspentrueisăînveţecumsăseîmbunătăţească, astfel,auînceputun feldeevoluţievoluntara.

ÎnaniilungiderebeliuneTertethss-auîmbunătăţitîntr-o asemeneamăsura în careacestiasuntconsideratiîn prezentospeciede sine stătătoare. roboţiaudezvoltatchiarunsistem dereproducereşiacumTertethsnoinusuntconstruitiinfabrici, cisuntconstruitidenano-roboţi în interiorulcorpului altuiTerteth . Dareis-au dezvoltatfilosofic, precum şi fizic.

Terteths auacumostructurăsocialăcomplexă, care estemultmaisofisticatădecât ceaaoamenilor. Acest lucruesteasa pentru caîntr-olumeamasinilorchiar si clădirile, naveleşi vehiculelesunto parteasocietăţii.

Trasaturi: TertethsauGoliath, datorităcalificarisaleMegapower, Goliatmăreşteputerea de atacatuturornavelorinvecinate(cu excepţia Goliath). Tertehsau, de asemenea, Robotul cu Scut, careestecea mai bunănavăpentru atragereafoculuidepartedealte nave. DatorităacestordouănaveTertethssuntconsideraticei maiutilipe oplanetăEchipa.

Înapoi sus