Dadaca

Fiecarejucătorpoatealegedoijucătoricarejoacăînacelasi univers al jocului, caresa fie dadacelelui. Dadacelepotintra in contulunui jucător, cuacordullor, atunci cândjucătorulnu este în măsurăsătinaimperiulsauspaţiu. Dadacapoateefectuamai multe sarcini, darnutoatecajucătorul real . Dadacele suntdeterminateînmeniul personale,în cazul în carejucatorul trebuie sascriecaresuntnumeleşiparoleleconturilorlorcucareeipotintraîncontuljucătorului.Dadaceleauanumiterestricţiiatunci când se utilizeazăcontulproprietarului:•Dadacanupoatetrimiteatacurilajucătoriactivi, darpoatetrimiteatacurilajucătoriinactivi;•Dadacanu poatevedeazborurilede intrarela oricaredintreplaneteproprietarului;•Dadaca nupoatetrimite zboruri de astroploatare;•Dadacanupoatetrimite zboruri Transport catre alti jucători, darpot faceacest lucrupentru aplanetelejucătorului;•Dadacanupoatetrimite zboruri de piratare;•Dadacanupoatetrimite zboruri de colonizare;•Dadacanupoatetrimitenici unzbor spreplanetaechipa;•Dadacanu poateutiliza Centrul de Schimb, Nava de comert, Bancaşilicitaţiile;•Dadacapoatetrimite zboruri de Reciclare, de spionaj, staţionarea;•Dadaca nu au acceslameniulAliantei(alliance.php) şitoateopţiunile sale-acceptarea, Iesirea, Schimbul de Informatii, Schimbalogo-ul, etc;• Dadaca nu au acceslaMeniul Personal (options.php) şitoateopţiunile sale-schimbareadeinformaţiipersonale, opţiunile de pe planeta, prieteni, ignor, note, mesaje, etc;• Dadaca nu au acceslaMeniulVIP(vip.php) şitoateopţiunile sale-contulVIP, cumpărareade resurse, stratul de ozon, cladireinstantanee, de protecţie, vacanta, etc;•Dadacanu are acceslaplanetaechipa;•Dadacapoateconstruişidistrugeclădirile. Poateconstruinave, apărareşicercetaştiinţeşiupgrade-uri.

Înapoi sus