Suport soare

Unsuportsteaesteoflotătrimisăpentru a protejaun soaredeatacuriletrimisedealţi jucători. Jucătoriivordorisăprotejezesoarele, în scopul de aincetiniduşmaniilorîncolectareaCristalelor.

Limitari:

 • Atacatoriinu potvedeadacăexistăoricesuportsau nupână cândacestia nu ajungde fapt la Soare;

 • JucatoriipotsprijiniSorinumaicăsuntînatac;

 • Toţijucătoriipotsusţine unsoare, darnumaicei care sunt+/-5Sisteme dedepartedeSoareleatacat vor primiun mesaj despreatac;

 • Jucatoriicarefac partedinAlianţa ce atacasau care auo politică de AlianţacuAlianţaatacatoarenupot susţineSoareleatacat;

 • Fiecaresuportpoateramanela coordonatele Soareluipentruunmaximde 24 de oredupă ce bătălia a avut loc sauatacul a fostintors;

 • În cazul în careatacatoriiretrag atacul, totsprijinulse vaîntoarcedupă 24de ore, darsuporteriipotluanavelelorînapoi, făcând clic pelink-ul"ia înapoi". Flota de sprijin revine in aceeaşi perioada detimp, ce ialuatpentrua ajunge laSoare;

 • Suporteriinu poateluasprijinullorSoareînapoicândexistămai puţinde 10de ore pana laataculprimit deSoare;

 • Flotafiecaruisuportertrebuie săfieîn valoare decelpuţin5000Populaţie;

 • Populaţia tuturorflotelorde sprijinnupoatedepăşi226008;

 • Totsprijinultrimis, esteadunatîntr-o singurăflotăpentrubatalie;

 • Navelenon-bătălie nupotfitrimiseînSuport(nave de transport, navecolonizatoare, navel reciclatoare, sonde despionaj);

 • Niveluriledeupgrade-uri ale navelorşiştiinţelor, pe care suporteriiprimi le pot primi bonusuri , suntmediea tuturorsuporterilor, indiferentdepopulaţia de sprijin(marja de rotunjireeste0.5, de exemplu,în cazul în careoriceştiinţăestecalculata10.4, acestavafi de 10; în cazul în careaceastaestecalculată10.5, aceastavafi11);

 • Pierderiledinparteasuporterilor sunt de 50%dinpierderiletotale, adicădacăvă veţi pierde toate cele 100 de nave, vetiprimi50dintre eleinapoi(aici, numerele vorfirotunjiteîn jos, şi anume, dacă aţipierdut99nave, veiprimiinapoi49) ;

 • Susţinătoriiiautriplu(x3) puncte de bătăliede la Lupta şiacestepuncte de batliesuntdistribuiteîn rândultuturorsuporterilorîn funcţie depopulaţiadenave pe care le-autrimis.

 • Dacă este Navă de Comandant în Flota de sprijin, ce cu nivelul cel mai mare îşi impune abilitatea.

 • Amiralul cu cea mai mare putere impune statutul şi abilităţile sale din partea apărătorilor.

În funcţiede faptul dacăun Soarearesaunu suport, statisticilesalesuntdiferite. A se vedea(Soarele)

Înapoi sus