Spionaj echipă

I Informaţii de bazăZborulSpionaj Echipă se efectuează înscopulde aadunainformaţiidespreplaneta de echipă a altei Alianţe. Poatefitrimis numaidepe o planetăde Echipăla altăplanetă deEchipa.ZborulSpionaj Echipăpoatefiefectuat numaide cătrenaveleSpion: Sondă spionaj/Robot spion/Minte Nox. Înacestarticol, pentrucomoditate,ne vom referilatoateacestenaveca"spioni".Spionii pot fi trimişi de către orice membru de alianţă cu acces la zboruri, dar numai Liderul poate vedea reportul primit. 1 Cum se spionează?UnspionestetrimislaoPlanetă Echipăinamicăcuunzborde spionaj. Fiecarezborpoateconţinedoarunspion. Pentrua trimiteun altspiontrebuie sătrimiţiun altzbor.Lasosire,spionul prezintă primul său raport. Unspionrămâne pePlanetainamicăpână cândesteretrasde cătreexpeditorsaupână esteucisdupă ce a fostdescoperit.În oricemoment, atâta timp câtspionulexpeditoruluiestepePlanetainamică, un raportpoatefisolicitat.. Există repaus între spionajele de la aceeaşi planetă. Durează 30 de secunde pentru Spionaj la nivelul 1, iar cu fiecare nivel, timpul se reduce cu o secundă. Aşadar, la nivelul 20 de Spionaj, repausul durează 11 secunde.

Exista3tipuriderapoartecarediferăînvaloaredeinformaţiile pe care le conţin:- Complet-informaţiidespreresurse,energieşi apărare;

  • Detaliat-informaţiidespreresurse, energieşi apărare;

  • De bază-informaţii despre resurse şi energie;

Sansele, dece tipderaportvafiprimit, depinde deniveluldeştiinţăSpionaj, alambilorjucători.II Şansele pentru tipul de raport:

Tabelele arată şanselepentruprimireaunuia dintre celetreitipuri dereport(complet, detalia sau de bază)

În următorele douătabele, vom folosidouă variabile:

  • L1 - Nivelul de spionaj al atacatorului (la o planetă de echipă)
  • L2 - Nivelul de spionaj al apărătorului (la o planetă de echipă)

L1 - L2 =CompletDetaliatDe Bază
4 sau mai mult90%10%0%
375%15%10%
265%20%15%
140%30%30%
030%30%40%
-120%25%55%
-20%20%80%
-30%10%90%
-4 sau mai puţin0%0%100%

III Verificare de spioni

1 InformaţiiVerificările de spionipotfiefectuatepentru aîncercaşi a găsioricespionicare ar puteafipePlaneta de Echipă. Scanareasefaceprinaccesareameniului Ştiinţăşi apăsând pe butonul "Scanează pentrua gasispioni" , careestesituat chiarlângă tabul ŞtiinţăSpionaj sau direct de la meniul Planeta poţi apăsa pe butonul "Scanează planeta pentru spioni".Acestecontroalese potface doaro datăîntr-o anumită perioadă de timp.Perioada de timp în care vatrebui săaştepţipână cândun altcontrolpotfiefectuatdepinde deniveluldeştiinţă a Spionajuluişideprezenţasauabsenţauneiadintrestructurilede apărare Planeta E-Field/Matriţă planetară/Scut de suprafaţă.Tabel cuperioada detimp caretrebuie sătreacăintreverificările de spioni:

Nivelul spionajuluiFără scut (minute)Cu scut (minute)

28-30105
24-272010
21-23*3015
18-204020
14-175025
11-136030
8-107035
5-78040
2-49045
  • Univers fără sfârşit

2 ŞanseŞansele ca un spion să fie descoperit în timpul verificării depind de nivelul Ştiinţei de Spionaj al amandurora jucătorilor. Tabelul arată şansele de a fi descoperit un spion în funcţie de nivelul Ştiinţei de Spionaj.În următorul tabel, vom folosi două variabile:

  • L1 - Nivelul de spional al celui care scanează
  • L2 - Nivelul de spional al celui care a trimis spionul

L1 - L2 =

Şanse de a descoperi un spion

Şanse de a nu descoperi un spion

4 sau mai multe

100%

0%

2 or 3

75%

25%

-1 to 1

50%

50%

-2 or -3

25%

75%

-4 sau mai puţine

5%

95%

După ce un spion a fost descoperit, există şanse să fi distrus:

  • Şansele de a fi distrus un spion sunt de 30% dacă Planeta unde a fost găsit nu are E-Field/Planet Matrix/Surface Shell.
  • There is a 100% chance to destroy a discovered spy probe if the Planet the probe is on has a Planet E-Field/Matriţă/Scut.

Înapoi sus