Ομαδική Κατασκοπεία

Ι. Βασικές Πληροφορίες.Οι στόλοι Κατασκοπείας πραγματοποιούνται προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τον πλανήτη ενός άλλου παίκτη. Στόλος Κατασκοπείας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από πλοία κατασκοπείας:Κατασκοπευτικό όχημα / κατάσκοπος ρομπότ / Νοξ μυαλό. Σε αυτό το άρθρο, για λόγους ευκολίας θα αναφερόμαστε σε όλα αυτά τα πλοία ως «κατάσκοποι».1. Πως να κατασκοπεύσω;Ένας κατάσκοπος "αποστέλλεται σε πλανήτη εχθρού με ένα στόλο Κατασκοπεία. Κάθε πτήση μπορεί να περιέχει ένα μόνο κατάσκοπο. Για να στείλετε ένα άλλο κατάσκοπο θα πρέπει να στείλετε μια άλλη πτήση. Κατά την άφιξή του κατασκόπου στέλνει και τη πρώτη έκθεση. Ένας κατάσκοπος παραμένει στον Πλανήτη εχθρού μέχρι να ανακληθεί από τον αποστολέα ή μέχρι να καταστραφεί αν τον ανακαλύψουν με σάρωση. Ανά πάσα στιγμή, εφόσον ο κατάσκοπος του αποστολέα είναι στον πλανήτη εχθρού, μια έκθεση μπορεί να ζητηθεί. Υπάρχει αναμονή μεταξύ πτήσεων κατασκοπείας για τον ίδιο πλανήτη. Είναι 30 δευτερόλεπτα για επίπεδο κατασκοπείας 1, και για κάθε επίπεδο μειώνεται κατά 1 δευτερόλεπτο. Έτσι στο επίπεδο 20, ο χρόνος είναι 11 δευτερόλεπτα.2. Αναφορές.Υπάρχουν 3 είδη αναφορών που διαφέρουν ως προς την ποσότητα των πληροφοριών που παρέχουν:

  • Πλήρης - πληροφορίες σχετικά με τους πόρους, την ενέργεια, την άμυνα, τον πλυθυσμό και τα πλοία.
  • Λεπτομερείς - πληροφορίες σχετικά με τους πόρους, την ενέργεια και την άμυνα.
  • Βασική - πληροφορίες σχετικά με τους πόρους και την ενέργεια.

Δε μπορείτε να στείλετε κατασκοπείες σε παίκτες που είναι σε προστασία ή διακοπές, αλλά αν έχετε ήδη κατασκόπους στον πλανήτη τους, μπορείτε να λάβετε τις αναφορές.

ΙΙ. Πιθανότητες αναφοράς.Η πιθανότητα για καλύτερη έκθεση εξαρτάται από το επίπεδο της επιστήμης κατασκοπείας και των δύο παικτών.Οι πίνακες δείχνουν τις πιθανότητες για έναν από τους 3 τύπους αναφοράς (πλήρης ,λεπτομερής, βασική)Στο την παρακάτω δύο πίνακες που θα χρησιμοποιήσουμε δύο μεταβλητές:

  • L1 - επίπεδο της κατασκοπίας επιτιθέμενου
  • L2 - επίπεδο της κατασκοπίας αμυνόμενου

L1 - L2 =

Full

Detailed

Basic

4 or more90%10%0%
375%15%10%
265%20%15%
140%30%30%
030%30%40%
-120%25%55%
-20%20%80%
-30%10%90%
-4 or less0%0%100%

ΙΙΙ.Έλεγχος κατασκοπων1.Πληροφορίες

Οι έλεγχοι κατασκόπων μπορούν να πραγματοποιηθούν για να προσπαθήσετε και να βρείτε οποιοδήποτε κατάσκοπο που θα μπορούσε να είναι στον Πλανήτη σας. Η σάρωση γίνεται από την είσοδο στο μενού Επιστήμης και κλικ στο κουμπί "Σάρωση για κατασκόπους", το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την καρτέλα επιστήμης κατασκοπείας. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να γίνουν μόνο μία φορά σε ορισμένο αριθμό ωρών. Ο χρόνος που θα πρέπει να περιμένετε μέχρι το επόμενο έλεγχο εξαρτάται από το επίπεδο της επιστήμης Κατασκοπείας και από την παρουσία ή την απουσία μιας από τις αμυντικές δομές ασπίδα πυργίσκου / ασπίδα μήτρας / περίβλημα Χιτίνης.Εδώ είναι ένας πίνακας που παρουσιάζει το χρονικό διάστημα που πρέπει να περάσει μεταξύ των ελέγχων κατασκόπων:

Επίπεδο ΚατασκοπείαςΧωρίς Ασπίδα(λεπτά)Με Ασπίδα(λεπτά)

28-30105
24-272010
21-23*3015
18-204020
14-175025
11-136030
8-107035
5-78040
2-49045
  • Ατελείωτο συμπαν

2.Πιθανότητες.Η πιθανότητα να αποκαλυφθούν κατάσκοποι, κατά τη διάρκεια ελέγχου κατασκόπων, εξαρτάται από το επίπεδο της επιστήμης κατασκοπείας, και των δύο παικτών.Ο πίνακας δείχνει τις πιθανότητες ανακάλυψης ενός κατασκόπου σύμφωνα με τα επίπεδα της επιστήμης κατασκοπείας.Θα χρησιμοποιήσουμε δύο μεταβλητές:L1-επίπεδο κατασκοπείας του παίκτη που κάνει σάρωση

L2-επίπεδο κατασκοπείας του ιδιοκτήτη κατασκόπου

L1 - L2 =πιθανότητα να ανακαλύψει κατάσκοποπιθανότητα να μην ανακαλύψει κατάσκοπο
4 or more100%0%
2 or 375%25%
-1 to 150%50%
-2 or -325%75%
-4 or less5%95%

Μόλις ανακαλυφθεί το κατάσκοπος, υπάρχει πιθανότητα καταστροφής του:

  • 30% πιθανότητα αν ο πλανήτης δεν έχει ασπίδα πυργίσκου / ασπίδα μήτρας / περίβλημα Χιτίνης.
  • 100% πιθανότητα αν έχει ασπίδα πυργίσκου / ασπίδα μήτρας / περίβλημα Χιτίνης.

Επιστροφή στην Κορυφή